McGovern Institute Seminar Series

 

Time: Tuesdays, 1:00-3:00pm

Venue: Room 1113, Wangkezhen Building, Peking University

 

Tentative Schedule for 2019 Spring Seminars

Spring

Date

Speaker

Institution

Host

Mar. 12

Guoqiang Yu

Viginia Tech

Yulong Li

Mar. 12

Marlene Behrmann

CMU

Fang Fang

Mar. 19

Susan Tufts Fiske

Princeton University

Shihui Han

Mar. 26

Gorden Fishell

Harvard University

Yulong Li & Yi Rao

Apr. 02

Mark Wu

Johns Hopkins Medicine

Yi Rao

Apr. 09

Patrick Cavanagh

Harvard University

Fang Fang

May 14

Orie Shafer

CUNY

Donggen Luo

May 21

Zhong Weiming

Yale University

Yi Rao

May 28

Kuniyoshi Sakai

Tokyo U

Yuji Naya

June 18

胡小平

UC Riverside

Fang Fang

June 25

David Melcher

University of Trento

Huan Luo

July 11

Weizhe Hong

UC LA

Yulong Li

July 30

Bo Li

Cold Spring Harbor Lab

Yulong Li

Aug. 6

Xue Han

Boston University

Yulong Li

Aug.14

Hiroyuki Nawa

Niigata University

Yulong Li

 

Tentative Schedule for 2019 Fall Seminars

Fall

Date

Speaker

Institution

Host

Sep. 03

吕忠林

NYU Shang Hai

Fang Fang

Sep. 10

Jan Ellenberg

EMBL

Liangyi Chen

Sep. 24

Alfonso Caramazza

Harvard University

Fang Fang

Sep. 27

Edward Ziff

NYU Langone Health

Yulong Li

Oct. 22

Ralf Stanewskey

Universität Münster

Donggen Luo

Oct. 25

Sue Jones and William Colledge

University of Cambridge

Yulong Li

Nov. 08

Jun Ding

Stanford University

Xiang Yu

Nov. 19

Zhaoping Li

Max Planck Institute

Fang Fang

Dec. 03

Masasnobu Kano

The University of Tokyo

Yulong Li

Dec. 10

Xiaoqing Hu

The University of Hong Kong

Huan Luo

Dec. 17

Laurent Bourdieu

IBENS

Liangyi Chen

Dec. 31

Michael S. Landy

New York University

Hang Zhang